Zajmujemy się czyszczeniem, przetykaniem i udrażnianiem systemów kanalizacyjnych różnych typów: ciągów kanalizacyjnych, przykanalików, osadników, wypustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych, zbiorników. Oferujemy także prace powiązane takie jak wywóz szamba, płukanie ciągów kanalizacyjnych. Usługi świadczymy także w ramach błyskawicznego pogotowia kanalizacyjnego.

Wykorzystujemy przy tym metodę hydrodynamiczną i mechaniczną, która polega na czyszczeniu wodą rur i studzienek, dostarczanej pod dużym ciśnieniem i strumieniem. Dysze czyszczące są dostosowywane do rodzaju kanalizacji, typu osadu i miejsca zatoru.

Sprzęt sprawdza się w czyszczeniu wszelakiego rodzaju odpływów i sieci kanalizacyjnej ( sanitarna, deszczowa, drogowa). Ponad to WUKO umożliwia mycie obiektów przydrożnych takich jak: wiaty, znaki drogowe oraz inne obiekty małej architektury.

Sprzęt, którym dysponujemy zapewnia możliwości obsługiwania zarówno indywidualnych klientów mających „domowe” problemy z kanalizacją, jak również klientów instytucjonalnych, którzy potrzebują czyszczenia kilometrowych sieci kanalizacyjnych.

Jesteśmy także otwarci na współpracę z firmami z branży budowlanej.