Odbiór nieczystości z ogródków działkowych

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług wywozu szamba z ogródków działkowych i miejsc, gdzie występuje utrudniony dojazd. Przed zamówieniem usługi prosimy o przygotowanie informacji dotyczącej wymiarów drogi i innych newralgicznych miejsc (skrzyżowań, łuków) które mogą uniemożliwić dojazd pojazdu asenizacyjnego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Asenizacja